خبرگزاری قاصدان آزادی:پیام گوهر عشقی مادر ستار بهشتی:

ادامه مطلب: گوهر عشقی مادر ستار بهشتی: روز آزادی مردم ایران نزدیک است

خبرگزاری قاصدان آزادی: زندانی سیاسی محمد نظری که حدود ۹۵ روز است در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد به‌علت وخامت حالش از روز یکشنبه هفتم آبان از زندان گوهردشت به بیمارستان هزار تختخوابی تهران منتقل شده است اما هیچ خبری از وضعیت سلامتی وی در دست نیست.

ادامه مطلب: بی خبری از سرنوشت زندانی سیاسی محمد نظری

 

خبرگزارى قاصدان آزادى: بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، روز دوشنبه ٨ آبان طى تماسى از زندان اصفهان به خانواده هاى اين دو محكوم گفته شده كه قاسم عبداله و عبدالله كرملاچعب به زندان اصفهان منتقل شدند و فعلاً در قرنطيه هستند.

ادامه مطلب: انتقال دو زندانى سياسى محكوم به اعدام از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان اصفهان

خبرگزارى قاصدان آزادى: در پی شکایت مریم اکبری منفرد، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتارجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت.

ادامه مطلب: اعلام رسمى نام دو تن از قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری توسط سازمان ملل