خبرگزاری قاصدان آزادی: بنابر گزارش رسیده، یک منبع که نخواست نام او فاش شود، افشا کرد که از ۲سال قبل توطئه ترور و سوءقصد علیه زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل طراحی و برنامه ریزی شده است.

وی می گوید : مسئول حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل پرویز صورآذر با مدیریت برخی مسئولین امنیتی- اطلاعاتی این استان به عنوان مجری این امر در صدد ترور زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ و عرب در زندان مرکزی اردبیل منصوب شده اند.
قرار بوده در زندان با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلفی سبب حذف فیزیکی زندانیان شده و در نهایت حوادثی بوجود بیاورند که منجر به قتل زندانیان سیاسی گردد.
یکی از روشهای این طرح به این صورت بوده که این عمل از طریق برخی زندانیان ناآگاه و ساده لوح که ثبات روانی درستی هم ندارند داخل زندان برنامه ریزی شده و به طور نامحسوس و طی مدت زمانی مشخص مدیریت و اجرا شود. تا اینکه بعد از اتمام کار موضوع قتل زندانیان سیاسی به عنوان یک حادثه درگیری میان زندانیان تلقی شود و یا اینکه علت مرگ را ایست قلبی یا بیماری دیگر جلوه دهند.
ضرب و شتم محمدصابر_ملک_رئیسی و انتقال وی به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل که محل زندانیان متادونی و بعضا نامتعادل روانی است اثباتی بر درست بودن این خبر است.
وی روز ۸آذر ۹۶، پس از ضرب و شتم توسط مسئول حفاظت و دیگر مسئولین زندان؛ در قرنطینه زندان توسط یک زندانی از عوامل مسئول حفاظت با کوبیدن یک فلاسک پر چای بر سر و صورتش به شدت مجروح شد و هم اکنون نیز در اعتصاب غذا ست.
مسئولین اطلاعات و مسئولین زندان از اعدام نشدن زندانیان سیاسی تبعیدی به شدت ناخرسند هستند و بارها و بارها همین موضوع را به صورت علنی مطرح نموده و زندانیان را تهدید به اعدام کرده اند.