خبرگزاری قاصدان آزادی: روز جاری ۲۵ دی ماه ۹۵، زندانی سیاسی صالح کهندل در زندان گوهردشت کرج بعد از ده سال حبس آزاد شد.

علیرغم تمام کارشکنی های سپاه و وزارت اطلاعات ... زندانی سیاسی صالح کهندل پس از گذراندن ده سال حبس بدون داشتن حتی یک روز مرخصی و با دو روز تاخیر از پایان حبسش از زندان آزاد شد.
به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی