خبرگزاری قاصدان آزادی: بر اساس گزارشهای دریافتی سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام بنامهای قاسم عبدالله؛ عبدالله کرملاچعب و هدایت عبدالله پور در زندانهای شهرستان شوش و ارومیه در انتظار اعدام هستند.

قاسم عبدالله و عبدالله کرملاچعب از اهالی شهرستان شوش در شهریور ماه سال ۹۶ در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.

قاسم عبدالله متولد ۱۳۶۵؛ متاهل و دارای دو فرزند اهل روستای بیت درچال شهرستان شوش و عبدالله کرملاچعب متولد ۱۳۵۹ متاهل و دارای سه فرزند از اهالی بخش شاوور در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ همراه با ۷ تن دیگر از فعالین اهل سنت اهوازی دستگیر شدند.

این ۹ زندانی در شهریور ماه سال ۹۶ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای مخالف و تبلیغ علیه نظام؛ ارتباط با خارج از کشور به اعدام در دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند.

قاسم عبدالله و عبدالله کرملاچعب در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند در حالیکه در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده بودند.

زندانی دیگری به نام هدایت عبدالله پور در شهر ارومیه در بهار سال ۹۵ دستگیر و در بهمن ماه همان سال به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروههای کردی به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. سال ۱۳۹۵ این زندانی سیاسی در اعتراض به صدور حکم اعدام اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده بود.