خبرگزاری قاصدان آزادی: اتحاد زندانیان سیاسی ایران, از خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواست که صدای محمد نظری ” بی کس ترین زندانی سیاسی ایران ” را به گوش مسئولان سازمان ملل برساند .

ادامه مطلب: دادخواهی برای محمد نظری ”بی کس ترین زندانی سیاسی ایران”

خبرگزاری قاصدان آزادی: زندانی سیاسی محمد نظری بعد از ۲۴ سال حبس و در هشتادویکمین روز اعتصاب غذا از مردم کمک خواسته و نوشت، بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم. کمک کنید صدایم شنیده شود

ادامه مطلب: زندانی سیاسی محمد نظری: بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی صبح پنجشنبه در مشهد در یک اقدام ضدانسانی دست یک زندانی را قطع کرد.

ادامه مطلب: قطع انگشتان دست یک زندانی در مشهد

خبرگزاری قاصدان آزادی: بر اساس گزارشهای دریافتی سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام بنامهای قاسم عبدالله؛ عبدالله کرملاچعب و هدایت عبدالله پور در زندانهای شهرستان شوش و ارومیه در انتظار اعدام هستند.

ادامه مطلب: سه زندانی سیاسی در انتظار حکم اعدام در زندانهای شهرستان شوش و ارومیه