خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم ضدبشری آخوندی سپیده دم ۲۷ بهمن ٩٥، در یک اعدام جمعی جنایتکارانه ١٢زندانی را در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت.

اسامی ١١ تن از اعدام شدگان عبارتند از:
فرزاد تقوی، میرمحمد موسوی، یوسف محمدی، محمد عبدی، مسعود بابانژاد، آرش بیات، بهرام یزدانی، طاهر رضالو، زندانی با نام خانوادگی اصلانی و دو زندانی با نام کوچک ناصر و وهاب.
این زندانیان در روزهای اخیر در زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بطرز جنون آمیزی به اعدام های جمعی در تمامی نقاط ایران ادامه می دهد.