خبرگزاری قاصدان آزادی: بنابر گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صبح  چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه زندانی مصطفی آزادی عبدولی کشتی گیر و هنرمندی که سرودهای ملی و میهنی می خواند پس از نزدیک به ۱۰ سال در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه کشتی گیر و هنرمند زندانی مصطفی آزادی عبد ولی ۳۲ ساله از شهروندان پاکدشت پس از نزدیگ به ۱۰ سال زندان  در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. او در طی این مدت علیرغم اینکه در زندان بود و از امکانات بسیار محدودی برخوردار بود به ورزش و کارهای هنری خویش ادامه می داد و در این باره چند سرود و کلیپ از خویش برجا گذاشت.

خانواده آزادی از زمان اطلاع یافتن از انتقال وی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام به تهران رفتند و در مقابل دفتر آخوند صادق لاریجانی تایید کننده و دستور دهنده اجرای احکام ضدبشری اعدام تجمع و تحص نمودند و خواهان متوقف شدن حکم اعدام فرزندشان شدند . اما این آخوند جنایتکار علیه بشریت با فریبکاری  سعی در تلف کردن وقت و قرار دادن این خانواده در عمل واقع شده بود.
خانواده این زندانی تا صبح مقابل دفتر این آخوند بسر بردند و این مسئله باعث شد که  امکان آخرین دیدار همسر، پدر و مادر با وی را نیابند  و او را نهایتا اعدام کردند.