خبرگزاری قاصدان آزادی: ساعت ۶ صبح دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵، هفت زندانی در زندان لنگرود قم به دار آویخته شدند. یکی از این زندانیان از دادرسی عادلانه برخودار نبوده است.
سعید شکری متولد ١٣۶٩ هویت احراز شده تنها زندانی اعدام شده این گروه میباشد.

یک منبع نزدیک به خانواده شکری با بیان اینکه این زندانیان روز گذشته آخرین ملاقات با خانواده را انجام دادند گفت: “دادستان قم تازه منصوب شده است و با این اعدام ها قصد زهر چشم گرفتن داشته است. متاسفانه حتی به وکیل آقای شکری فرصت ندادند تقاضای اعاده دادرسی دهد. با تمسخر به او گفته بودند فردا در مراسم ختم موکلش شرکت کند.”

هویت شش زندانی اعدام شده دیگر تا زمان تنظیم این گزارش شناسایی نشده است، رسانه های رسمی نیز در این باره سکوت اختیار کرده اند.