خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش ماف نیوز ، بهنام پیرکوزادگان و همسرش ملوک نوری از اهالی کرمانشاه دو تن از اعدام شدگان امروز پنجشنبه هشتم مهرماه ١٣٩٥در زندان مرکزی ارومیه بودند. بامداد امروز ٨ زندانی  از جمله یک زن در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

اسامی این زندانیان اعدام شده عبارت بود از : «فرهاد ملکی، کرم کلشی، افندی عمری، بهنام پیرکو زادگان و همسرش به نام ملوک نوری، اسماعیل ایوبی، قادر محمودی و کرت (رضا) عبدال زاده.»

خاطرنشان می شود رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای اخیر و در آستانه ماه محرم، اعدامهای ضدبشری خود را شدت بخشیده است. طی سه هفته اخیرحداقل ۶۰ زندانی در شهرهای کرج، تهران، مشهد، ارومیه، میناب، تبریز، شاهرود، گرگان، تایباد، نی‌ریز، خرم آبادو شیراز اعدام شده اند.