اعدام - قتل حکومتی

خبرگزاری قاصدان آزادی: در آخرین روز سال ۹۵، حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

ادامه مطلب: اعدام دو زندانی قبل از تحویل سال در زندان عادل آباد شیراز

خبرگزاری قاصدان آزادی: بنا به گزارشهای منتشر شده حکم اعدام سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله زندانی در اراک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) در دیوان عالی کشور تایید شده است.

ادامه مطلب: تایید حکم اعدام سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله در دیوان عالی کشور

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی هفت زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرد. دو زندانی در زندان کرمانشاه و دو زندانی دیگردر زندان مرکزی ایلام اعدام شدند.همچنین دو زندانی در زندان مرکزی خرم آباد و یک زندانی هم در شیراز به دار آویخته شدند.

ادامه مطلب: اعدام ٧ زندانی در ایلام ،کرمانشاه، خرم‌آباد و شیراز

خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه روز جمعه ٢٩ بهمن دو زندانی در زندان قزلحصار کرج و سپیده دم روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن ماه دو زندانی در شهرهای زاهدان و میناب
به دار آویخته شدند.

ادامه مطلب: اعدام چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج و شهرهای زاهدان و میناب

خبرگزاری قاصدان آزادی: چهارشنبه ۲۷بهمن ۹۵  عباس علیپور زندانى که به مدت چند روز در هوای سرد زمستان در اردبیل به میله پرچم حیاط زندان زنجیر شده بود، در گذشت.

ادامه مطلب: جان باختن زندانی که در سرما به میله پرچم حیاط در زندان زنجیر شده بود