اعدام - قتل حکومتی

خبرگزاری قاصدان آزادی: یک منبع آگاه در داگستری استان بیرجند گفت که یک جوان ۲۷ ساله که در زندان مرکزی بیرجند بازداشت بود، سرانجام روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت در زندان مرکزی بیرجند اعدام شد.

ادامه مطلب: اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بیرجند

خبرگزاری قاصدان آزادی: بامداد روز چهارشنبه ۳۰فرودین ۹۶، از ۱۲زندانی منتقل شده به سلول های انفرادی جهت اعدام، محسن بابایی و ۱۰زندانی دیگر به طناب دار آویخته شدند.

ادامه مطلب: اعدام جنایتکارانه محسن بابایی و ده زندانی دیگر در زندان گوهردشت

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی بعد از قطع دست یک زندانی، سپیده دم روز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، این زندانی به نام حمید معینی را به اتهام قتل و سرقت در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخت.

ادامه مطلب: اعدام یک زندانی در شیراز پس از قطع دست وی

خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش فعالین بلوچ، عبدالرحمن درازهی ۲۵ ساله فرزند دلمراد توسط ماموران نیروی انتظامی مورد تیراندازی قرار گرفت و با اصابت تیر به سر نامبرده کشته شد.
منابع مطلع نزدیک به خانواده وی در اینباره گفتند: “عبدالرحمن در مسیر برگشت از دهستان کله گان به سمت سراوان با ماشین تویتا که هیچ چیز نیز به همراه نداشت به همراه پسر عمویش بود که ماموران بدون ایست به سمتشان شلیک کردند”

ادامه مطلب: کشته شدن یک جوان بلوچی در اثر تیراندازی خودسرانه ماموران انتظامی

خبرگزاری قاصدان آزادی: طی دیروز و امروز دو زندانی از جمله یک زندانی که بیمار روانی بود در زندان تبریز اعدام شد. زندانی دیگر صبح دیروز در زندان کرمان به دار آویخته شد.

ادامه مطلب: اعدام جنایتکارانه یک بیمار روانی در زندان تبریز و یک زندانی دیگر در زندان کرمان