اعدام - قتل حکومتی

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی هفت زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرد. دو زندانی در زندان کرمانشاه و دو زندانی دیگردر زندان مرکزی ایلام اعدام شدند.همچنین دو زندانی در زندان مرکزی خرم آباد و یک زندانی هم در شیراز به دار آویخته شدند.

ادامه مطلب: اعدام ٧ زندانی در ایلام ،کرمانشاه، خرم‌آباد و شیراز

خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه روز جمعه ٢٩ بهمن دو زندانی در زندان قزلحصار کرج و سپیده دم روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن ماه دو زندانی در شهرهای زاهدان و میناب
به دار آویخته شدند.

ادامه مطلب: اعدام چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج و شهرهای زاهدان و میناب

خبرگزاری قاصدان آزادی: چهارشنبه ۲۷بهمن ۹۵  عباس علیپور زندانى که به مدت چند روز در هوای سرد زمستان در اردبیل به میله پرچم حیاط زندان زنجیر شده بود، در گذشت.

ادامه مطلب: جان باختن زندانی که در سرما به میله پرچم حیاط در زندان زنجیر شده بود

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی صبح روز پنجشنبه ٢٨بهمن ٦ زندانی را به‌طور جمعی در زندان مرکزی بیرجند بدار آویخت.

ادامه مطلب: اعدام دسته جمعی ۶ زندانی در بیرجند

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم ضدبشری آخوندی سپیده دم ۲۷ بهمن ٩٥، در یک اعدام جمعی جنایتکارانه ١٢زندانی را در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت.

ادامه مطلب: اجرای حکم ضد بشری اعدام جمعی ١٢ زندانی در زندان گوهردشت کرج