اعدام - قتل حکومتی

خبرگزاری قاصدان آزادی: قاضی طیرانی پس از گرفتن رشوه و اخاذی از خانواده یک زندانی اقدام به صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام یک زندانی بیگناه کرده است.

ادامه مطلب: افشای اعدام یک جوان ٢٤ساله توسط قاضی طیرانی بعد از اخاذی از مجرم واقعی

خبرگزاری قاصدان آزادی: سحرگاه امروز یکشنبه ٥ آذر، سه زندانی با حکم قصاص آخوندی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.

ادامه مطلب: اعدام سه زندانی در زندان تبریز

خبرگزارى قاصدان آزادى: همزمان با کشته شدن شمار زیادی از هموطنان در غرب کشور در جریان زلزله شب گذشته٬ماشین کشتار نظام نیز همچنان قربانی میگیرد.

ادامه مطلب: اعدام ۴ زندانی در ارومیه عليرغم کشته شدن هموطنان در زلزله

خبرگزاری قاصدان آزادی: رژیم آخوندی صبح روز یکشنبه ٢١ آبان یک زندانی به نام مدد علیزاده را در زندان مرکزی اردبیل اعدام کرد.

ادامه مطلب: اعدام ١٠ زندانی در مشهد و تایباد و اردبیل

خبرگزاری قاصدان آزادی: در روزهای گذشته حداقل سه زندانی در شهرهای ارومیه، مشهد و مراغه اعدام شدند.

ادامه مطلب: اعدام ٣ زندانی در شهرهای ارومیه، مشهد و مراغه