خبرگزاری قاصدان آزادی: بنابرگزارش رسیده از شهر خلفیه (رامشیر) سحرگاه روز چهارشنبه ١٥ فوریه یک گروه مسلح، حسین شریفی رییس اداره اطلاعات این شهر را ترور كرد. پس از اهواز و فلاحیه (شادگان) این سومین شهر اقلیم است که دستخوش ناآرامی می شود.

روز چهارشنبه، اهواز برای سومین روز پیاپی شاهد تجمع مردم در برابر استانداری در اعتراض به سیاست های ضد انسانی نظام آخوندی بود. همچنین در گیری های خشونت آمیز میان نیروهای انتظامی و امنیتی از یک سو و برخی گروه های مسلح در شهر فلاحیه (شادگان) ادامه دارد. از روز جمعه که نیروهای انتظامی یک هموطن بی گناه عرب به نام حسن آلبوغبیش را کشتند تا کنون این شهر ناآرااهواز م است.

روز دو شنبه نيز یک شهروند دیگر عرب به نام کاظم منیعات نیز بر اثر تیراندازی پلیس در این شهر مجروح شد و وضعيت او خيلي وخيم است.

هنوز خبر دقيقى از مردن حسين شريفي بدست نرسيده اما خبر رسيده او را به شهر اهواز منتقل و در كما است.