خبرگزاری قاصدان آزادی: عصر روز سه شنبه(9 آذر) ، یکی از سایت های محلی کرج با انتشار عکسی از فوت یک زوج بی خانمان در سهرابیه کرج خبرداد و برخی از رسانه های استان البرز بدون توجه به عمق این اتفاق، صرفا بر تیتر خبر این رسانه تمرکز کردند و آن را مایه تشویش اذهان عمومی خواندند.

عکس ضمیمه این خبر حکایت از کارتن خواب بودن این زوج داشت و موقعیت بدن این دو متوفی بخوبی بیانگر شدت سرمای حاکم بر تن شان بود و تیتر خبر این رسانه با عنوان "زن و شوهر کارتن خواب از شدت سرما یخ زدند" را ملموس تر می کرد.
این تیتر تامل برانگیز که از صنعت ایهام در آن بهره برده شده بود و هر دو معنی یخ زدگی(شدت سرما، مرگ بر اثر سرما) را در ذهن متبادر می کرد از سوی برخی از رسانه ها با عنوان تیتری برای " تشویش اذهان عمومی" تعبیر شد اما کمتر رسانه ای به این بخش خبر منتشر شده توجه کرد که این زوج چه بر اثر سرما و یا هرعامل دیگر به هرحال جان باخته بودند.
فرماندار کرج در واکنش به این خبر ابتدا با رد مونث بودن یکی از متوفیان هردو فرد را جز معتادان تزریقی دانست و مرگ همزمان آن دو را به سوء مصرف و مشکل دار بودن مواد مخدر تزریقی شان مربوط دانست.

معاون خدمات شهر شهرداری کرج نیز در نخستین مصاحبه خود در این خصوص، ضمن تکذیب آن به احداث گرمخانه در کرج اشاره کرده و (نقل به مضمون) گفت: براساس اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری کرج در سرمای شدید هفته گذشته فوت هیچ فردی در این شهر به دلیل سرمازدگی گزارش نشده است!
اما فارغ از صدور تکذیبیه ها باید این طور گفت که در حال حاضر مهم یخ زدگی یا سوءمصرف مواد از سوی این زوج نیست بلکه آنچه قابل پیگیری است مرگ دو نفر از شهروندان کرج است که بی خانمان بودن آنها با وجود گذران زندگی در سرمای شدید هوا صددرصد قابل اثبات است.
از آن گذشته سال ها است که در کشور شعار " اعتیاد یک نوع بیماری است" سرداده می شود و مسئولین هر شهر موظفند برای رفع این معضل چاره اندیشی کنندنه این که دست بر روی دست گذاشته و شاهد گسترش این معضل اجتماعی در شهر خود باشند.
لازم به ذکر است؛ علیرغم این که در شهر تهران از سال ٩٣ تا کنون توسعه گرم خانه ها در بودجه شهرداری تعریف شده است، کلانشهر کرج به تازگی و در سال جاری گرمخانه ای را ویژه آقایان افتتاح کرده و گرمخانه مخصوص بانوان در فردیس نیز با گذشت ٧ ماه از انتشار خبر احداثش همچنان در کش و قوس تصویب مصوبات قراردارد.
نکته جالب دیگر اخبار منتشر شده در این خصوص این است که گفته می شود صبح روز سه شنبه کشف اجساد دو فرد (معتاد) به پلیس گزارش شده اما سایتی که برای نخستین بار خبر را مخابره کرد(کمال مهر) از بر زمین ماندن اجساد تا عصر روز گذشته خبر می داد.
با این وجود، هرچند از دیروز تا کنون برخی رسانه ها خبر فوت دوزوج از سرما را مایه تشویش اذهان عمومی خواندند اما باید گفت "مایه شرمساری" است که خبر فوت 2 انسان فارغ از پسوندهای درست یا غلط "معتاد" یا "کارتن خواب بودن " آن ها در شهر مخابره شود اما همه به دنبال مسبب مرگ باشند و هیچ کس نگوید: دو "انسان" در کرج جان باختند! و حتی هیچ کس ابراز تاسف نکند!
بشر جانت به چند است؟!!