خبرگزاری قاصدان آزادی : همزمان با سخنان مکرر و تهوع آور پرویز پرستوئی در تمجید و تملق از پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی، عده ای از ایرانیان مقیم وانکور در کانادا بزرگداشتی برای وی برگزار کرده اند. هموطنانی که ضمن همزیستی تمام عیار با حکومت آخوندی، ایرانی بودن را فقط در برگزاری مراسم نوروز و چهارشنبه سوری می دانند.

این هموطنان که سفر سالانه به ایران، صرف چلوکباب و تعریف و تمجید از بهبود اوضاع را با وجدان راحت انجام میدهند، برای گرفتن عکس با این هنرمند درگاه ولایت فقیه صف کشیدند و بروی خودشان نیاوردند که تعریف و تمجید از جناینکاری که دستش به خون هموطنان ایرانی و صدها هزار نفر در سوریه و سراسر منطقه آلوده شده و هدف خود را حفظ نظام ولایت فقیه و برقرای حکومت اسلامی در جهان میداند، خود، همدستی با جنایتکاران است.