کاریکاتور

عملیات انتحاری احمدی‌نژاد!

«ستون حکومت شکست!»
طرحی از شاهرخ حیدری

 

بدون شرح!

قاری بیت رهبری!
کاری از بادبان


کاریکاتور - احسان گنجى - عذرخواهى