خبرگزاری قاصدان آزادی: خالد حردانی زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج، در حمایت از اعتراضات گسترده هموطنان اهوازی پیامی کوتاه فرستاده است.

متن این پیام به قرار زیر می باشد:

اهواز شهر ماست
به دلیل بی کفایتی مسئولین استانی، کشوری (بخوانید رانت خواران، دزدان و غارتگران اموال ملی) شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان در آستانه یک قیام بزرگ و واقعی است تا تنه های پوسیده استبداد ملایان را در شراره‌های فروزان آزادی و عدالت شعله ور کند. ما در کنار اعتراضات، خواسته ها و مطالبات به حق مردم به جان آمده اهواز و سایر شهرهای خوزستان هستیم.
زندانی سیاسی خالد حردانی
بهمن ٩٥