خبرگزاری قاصدان آزادی: روز دوشنبه ٦دیماه٩٥ جمعی از مادران پارک لاله با حضور بر مزار شهدای عاشورای ۸۸ یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.یادشان گرامی و راهشان تا رسیدن به آزادی مردم ایران همواره فروزان باد