قاصدان آزادی: يك خبرگزاري مستقل و غيردولتي است كه هدفش برآوردن خواسته هاي عموم مردم ايران و فراهم كردن يك مجراي اطلاع رساني «بدون سانسور» درباره اخبار مربوط به ايران و ملت ايران است.

قاصدان آزادی:

خبر رسان همه وقايع و تحولات مربوط به مردم ايران است, همه مشكلات و معضلات, همه دردها و رنجها, و هر فرياد اعتراضي كه از گلوي اقشار مختلف جامعه برمي خيزد..

قاصدان آزادی:

افشاگر هرگونه نقض حقوق بنيادين ملت ايران است, حقوق انساني و شهروندي, حقوق مدني و اجتماعي, حقوق اقتصادي و سياسي.

قاصدان آزادی:

بنابراين جايگاهي است براي همكاري و همدلي به منظور تحقق اين هدف و اين تعهد. در اين راستا دست ياري به سوي همه هموطنان دلسوخته و دردآشنا و همه آزدايخواهان و آزاد انديشاني كه سوداي ايراني آزاد و آباد را در سر دارند دراز مي كنيم و از همه نظرات اصلاحي و انتقادي شما نيازمندانه استقبال مي كنيم.