خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش دیگربان، محمد غرضی٬ وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت رفسنجانی گفته «اسرار زیادی بود که هاشمی نگفت، دلم سوخت که نگفت و مایل بود بگوید٬ اما عمرش کفاف نداد.»

 

غرضی افزوده «اسرار زیادی بود که هاشمی رفسنجانی نگفت و چیزهایی که تا به حال گفته شده ۱۰ درصد از اسراری که آقای هاشمی می‌دانست هم نیست.»

به گفته وی «آقای هاشمی با گروه‌های سیاسی و همه در تماس بوده و رفقای زیادی داشت که این رفقا به او پشت کردند.»