خبرگزاری قاصدان آزادی: پنج سازمان سندیکایی فرانسوی طی نامه ای سرگشاده خطاب به خامنه ای و همینطور رییس قوه قضاییه، از رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعلام حمایت نمودند و نگرانی خود را نسبت به احضار وی به دادگاه انقلاب تهران برای بازگشت به زندان اعلام داشتند.

متن کامل این بیانیه را به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در زیر بخوانید:


بدین وسیله ما سازمان های سندیکایی فرانسوی “س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ”، “(françaises (CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA”، نگرانی خود را نسبت به احضار رضا شهابی به دادگاه انقلاب تهران برای صبح روز شنبه ۱۱ فوریه، ابراز می داریم. رضا شهابی در حال حاضر با سپردن یک وثیقه سنگین در خارج از زندان است. او هر لحظه برای به اتمام رساندن مدت محکومیت اش (که فقط سه ماه از مدت محکومیت اش باقی مانده است)، در خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارد.
با توجه به وضعیت جسمی بسیار وخیم او، زندانی شدن مجددش بی تردید سلامتی اش را به خطر خواهد انداخت.با توجه به پیمان های بین المللی کار، ما محکومیت این سندیکالیست را غیرقانونی ارزیابی می کنیم و توجه شما را به سرنوشت شهابی جلب می کنیم . خاطر نشان می سازیم که ایران قراردادهای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار دررابطه با آزادی سندیکایی را امضا کرده است.
بازگردانیدن مجدد رضا شهابی به زندان، که به خاطر فعالیت های سندیکایی اش به ناحق محکوم شده بود، چیزی نخواهد بود جز تخلف مجدد دیگری است از توافق نامه های بین المللی و تجاوز به حقوق انسان ها.ما یقین داریم که استدلالات ما شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، که رضا شهابی از پیآمد این احضارش به دادگاه نباید نگران باشد و وثیقه اش ضبط نخواهد شد.

رونوشت به : محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر/ سفیر ایران در پاریس/ سفیر فرانسه در تهران/ وزیر امور خارجه فرانسه

گفتنی است که رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از سوی دادستانی تهران برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار گرفته است درحالیکه دوره ی حبس شهابی پایان یافته است.